Web Analytics
FLASH ARTIKEL
Dibaca 2295 X

Sebuah munajat untuk Allah SWT

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Tuan dan aku hamba

siapa yang dapat merahmati sang hamba selain Sang Tuan?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pemilik dan aku yang dimiliki

siapa yang dapat merahmati yang dimiliki selain Sang Pemilik?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Perkasa dan aku si lemah,

siapa yang dapat merahmati si lemah selain Sang Perkasa?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pencipta dan aku yang diciptakan,

siapa yang dapat merahmati yang diciptakan selain Sang Pencipta?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Agung dan aku rendah,

siapa yang dapat merahmati si rendah selain Sang Agung?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pemberi dan aku peminta,

siapa yang dapat merahmati si peminta selain Sang Pemberi?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Senantiasa-Hidup, dan aku akan mati,

siapa yang dapat merahmati yang akan mati selain Sang Senantiasa-Hidup?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Abadi dan aku akan punah,

siapa yang dapat merahmati yang akan punah selain Sang Abadi?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Kekal dan aku sementara,

siapa yang dapat merahmati yang sementara selain Sang Kekal?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pemberi rizki dan aku penerima rizki,

siapa yang dapat merahmati sang penerima rizki selain Sang Pemberi rizki?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Dermawan dan aku kikir,

siapa yang dapat merahmati si kikir selain Sang Dermawan?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pelepas Kesulitan dan aku yang mengalami kesulitan,

siapa yang dapat merahmati yang mengalami kesulitan selain Sang Pelepas Kesulitan?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Besar dan aku kecil

siapa yang dapat merahmati si kecil selain Sang Besar?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pembimbing dan aku yang tersesat,

siapa yang dapat merahmati yang tersesat selain Sang Pembimbing?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Maha Penyayang dan aku yang disayangi,

siapa yang dapat merahmati yang disayangi selain Sang Maha Penyayang?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pemilik Wewenang dan aku terdakwa,

siapa yang dapat merahmati si terdakwa selain Sang Pemilik Wewenang?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Bukti Kuat dan aku yang tidak pasti,

siapa yang dapat merahmati yang tidak pasti selain Sang Bukti Kuat?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pengampun dan aku si pendosa,

siapa yang dapat merahmati si pendosa selain Sang Pengampun?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Pemenang dan aku yang dikalahkan,

siapa yang dapat merahmati yang dikalahkan selain Sang Pemenang?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Perawat-Asuh (Rab) dan aku yang dirawat-asuh,

siapa yang dapat merahmati yang dirawat-asuh selain Sang Perawat-Asuh?

 

Tuanku, oh Tuanku,

Engkau Gagah-Berani dan aku pengecut,

siapa yang dapat merahmati si pengecut selain Sang Gagah-Berani?

 

Tuanku, oh Tuanku,

sayangi aku dengan rahmat-Mu, ridhai aku dengan kedermawanan-Mu dan kemuliaan-Mu,

oh Yang Maha Dermawan dan Maha Baik dan Maha Perkasa dan Maha Pembalas-Kebaikan,

 

dengan rahmat-Mu oh Yang Maha Pengasih dari seluruh pengasih.

Kolom Komentar