Web Analytics
FLASH ARTIKEL
Dibaca 1737 X

Ilmu

Asalamualaikum, sahabat prayers

Beberapa sabda Rasulullah mengenai ilmuwan: ”Bagi mereka yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka Allah swt akan mempermudah untuknya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya melindungi para ilmuwan karena suka pada mereka. Para penghuni langit, penghuni lautan dan penghuni bumi beristighfar untuk mereka.”
Para ulama (yang jujur) adalah penerus para nabi; para ulama tidak mewarisi uang, tetapi mewarisi ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua:
1.     Ilmu pengetahuan duniawi; untuk mendapatkan kebutuhan di dunia, baik berniat demi kepentingan pribadi maupun demi kepentingan sosial.
2.     Ilmu pengetahuan ukhrowi; untuk meraih peringkat tinggi di akhirat dengan rendah maupun niat kemuliaan.  

Allah swt menciptakan Rasul Muhammad saw untuk menerangi hati nurani makhluq (peri kemanusiaan) dan cahaya kebenaran. Pantulan nur Allah ada dalam diri Nabi Muhammad; seumpama pelita berkaca, kaca itu umpama dada Nabi saw. Di dalam kaca, pelita itu ada cahaya, artinya di dalam dada Nabi Muhammad itu ada cahaya (nur Allah), memancar dari diri Nabi Muhammad sinar ilmu kebenaran (kenabian). Pelita itu dilindungi oleh kaca; kaca itu umpama bagi keluarga Nabi yang menerima cahaya dari dada Nabi saw untuk disebarkan atau dipancarkan kepada para keturunannya (itroh) yang suci dan para sahabat yang baik.

Cahaya Allah (nur) ini ada di dalam dada Rasul, kemudian menyebar ke dada-dada orang beriman yang cinta Allah dan cinta Rasul saw. Amat menyedihkan bagi seseorang yang tenggelam dalam kegelapan kefanatikan mazhab, politik, dan cinta materi duniawi.

Kolom Komentar