Web Analytics
FLASH ARTIKEL
Dibaca 1128 X

Fanatik

Fanatik ini adalah sifat perasaan yang buruk walaupun dalam mempertahankan yang benar, karena bermotifasi ingin menang atau meraih kekuasaan

Bersabda Rasulullah saw: ”Siapapun yang terdapat dalam hatinya kefanatikan sekecil apapun, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam rombongan badui-badui jahiliyah.”

Fanatik ialah perasaan pembelaan berlebihan terhadap family atau keterikatan seseorang dengan suku, agama, partai atau mazhab. Bila bertujuan untuk melarang munkar dan membela yang benar, itu kewajiban yang dilakukan para rasul, nabi, juga para wali, mereka melakukannya dengan akhlaq mulia. 

Membela yang benar dengan cara yang benar; Mencegah kemunkaran tidak benar bila dilakukan dengan cara yang juga munkar. Membenarkan yang benar walaupun kepada pihak lawan. Bukan membela kebenaran bila membela golongannya walaupun salah, berpihak kepada orang-orang yang disenanginya walaupun salah. Itulah yang dinamakan asabiah (fanatik).

Mereka yang membela golongan, suku atau orang-orang separtai atau
semazhab walaupun salah, itulah ciri has mazhab jahiliyah.

Kolom Komentar